"dit is BROOD denkt altijd met ons
mee in het zoeken naar nieuwe
producten of oplossingen. 
Aan een half woord hebben ze genoeg!"

— Restaurant Den Burgh Hoofddorp